Geestelijk

* Wat jij denkt en voelt is niet van belang voor de andere. Jij mag geen eigen mening hebben. Met jouw verlangens wordt geen rekening gehouden.

* De andere bepaalt hoe je je gedraagt, kleedt, met wie je omgaat. Zelfs waar je/jullie naartoe gaan.

* Iedereen waar je mee omgaat wordt aan kritiek blootgesteld. Je mag ze niet meer zien.

* Jaloezie viert hoogtij.

* Jij krijgt de schuld van alles wat misloopt, maar jij bent ook voor alles verantwoordelijk.

* Jij wordt vernederd (Je kan niets, je bent niets, je doet niets) in het bijzijn van je kinderen en andere geliefde personen.

* De ander stelt de regels op en jij wordt voortdurend gecontroleerd.

* Zaken waar je speciale herinneringen aan hebt worden gewoonweg vernield of weggegooid.

* Geldzaken worden je ontzegd.

* Je mag niet gaan werken, je mag het huis niet uit.

* Hier word je hele persoonlijkheid onderdrukt. Je wordt zijn/haar dubbelganger in denken en doen. Je wordt voortdurend vernederd, neergehaald, afgebroken.

* De gevolgen hiervan kunnen veel ingrijpender zijn, want niemand ziet het. Je voelt je op termijn niets of niemand meer. En het ergste is misschien nog wel dat niemand het weet.

* Hoe erger het geestelijke geweld wordt, hoe dichterbij ook het lichamelijk en seksueel geweld komt. De kleinste aanleiding kan dan het geweld veroorzaken. Een bloesje dat te ver openstaat, teveel aandacht voor de kinderen, een bezoekje aan de kapper? Alles kan aanleiding zijn tot de (verbale) gewelduitbarsting.